Sairaalafyysikko: Kuvantamiskeskus, Joensuu (id8855)

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

"Työpaikan valinta tuppaa vaikuttamaan aika moneen muuhunkin asiaan kuin itse työhön. Muidenkin kuin tekijän osalta. Siksi niitä rekrymainoksissa perinteisesti viliseviä näköalapaikkoja, monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea antavia yhteisöjä on hyvä olla tarjolla myös työajan ulkopuolella. Meistä tuntuu, että meiltä sellaisia hyvinkin voisit löytää. Avaa mielesi sekä sydämesi ja tutkiskele itse!"

HAEMME 23.6.2024 MENNESSÄ VAKITUISEEN TEHTÄVÄÄN

Sairaalafyysikkoa

Röntgeniin


Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-, ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut 164 000 asukkaallemme.

Tehtävänkuvaus

Etsimme ammattitaitoista ja motivoitunutta sairaalafyysikkoa kuvantamiskeskuksen röntgeniin. Tehtävä on uusi ja tulee näin vahvistamaan olemassa olevia resurssejamme.

Odotamme sinulta aktiivista työotetta, joustavuutta sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä taitoa toimia niin itsenäisesti, kuin moniammatillisestikin. Työhön perehtymisessä edesauttavat hyvät tietotekniset taidot, sekä perehtyneisyys tai kiinnostus DICOM-standardiin ja tietojärjestelmien rakenteisiin. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa! 

Työnantajan esittely

Röntgen on osa kuvantamiskeskusta. Röntgenin toiminta keskittyy keskussairaalalle Tikkamäelle, maakunnan alueella on lisäksi 7 terveysasemilla toimivaa röntgeniä. Tutkimusvalikoimamme on laaja ja monipuolinen. Toimintaamme ohjaa vahvasti tulevaisuuteen katsominen ja ajantasainen tutkimusvalikoima sekä -protokollat. Vastaamme hyvinvointialueemme julkisista radiologian palveluista.

Tutkimuslaitteistomme on uusittu runsaasti viimeisten vuosien aikana, mm.  MRI:t ja mammografia, sekä maakunnan natiivi- ja hammaskuvauslaitteet. Keskussairaalan röntgen muuttaa syksyllä 2024 uusiin tiloihin ja sen myötä otetaan käyttöön myös uusi natiivi-KKTT-läpivalaisumonitoimilaite. 

Sairaalafyysikko tekee tiivistä yhteistyötä sekä röntgenin että röntgenin ulkopuolisen henkilöstön kanssa. Sairaalafyysikon työnkuvaan sisältyy mm. laitehankintoihin osallistuminen, kehitystyö omassa yksikössä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteistyö STUKin kanssa. Fyysikot vastaavat laitteiden laadunvalvonnasta, vaikka hoitajat tekevätkin päivittäiset laadunvalvonnan rutiinitarkastukset. Työnkuvaan kuuluvat myös mm. laitteisiin liittyvien asioiden selvittely yhdessä lääkintälaitehuollon ja laitetoimittajien kanssa. 

Työpaikan sijainti: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtona on Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n mukainen oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella (564/1994, 1 §) säädettyä sairaalafyysikon ammattinimikettä sekä valtioneuvoston asetuksen (564/1994) 2 §:n mukainen kelpoisuus.  Tehtävää täytettäessä voidaan huomioida myös loppuvaiheen erikoistuva sairaalafyysikko. 

Palkkaus ja edut

Tehtäväkohtainen palkka on: 5730,88 euroa / kk. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan (SOTE-sopimus). Maksamme henkilöstöllemme työkokemuksen perusteella kokemuslisää 3 % tai 8 %. 

Siun sotessa on käytössä henkilöstön palkitsemisen kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä esimerkiksi työsuorituksen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen lisän palkitsemisohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Lisäksi siunsotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuna
  • Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • Työsuhdepolkupyörä 
  • Lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • Työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • Lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja
  • Tilapäismajoitusta/soluasuntoja laajasti maakunnan alueella

Lisätiedot

Tehtävä on mahdollista aloittaa 5.8.2024, mutta otamme hakijoiden toiveet huomioon ja olemme avoimia neuvottelemaan ajankohdasta. Haastattelut järjestetään perjantaina 28.6 ja maanantaina 1.7.2024.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Lisätietoja antaa:

Palvelupäällikkö Satu Rantala satu.m.rantala@siunsote.fi p. 013 330 3131

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 3.6.2024

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut. 


Hakuaika alkaa: 03.06.2024 08:00Hakuaika päättyy: 23.06.2024 23:59

Jaa ilmoitus