Koulupsykologi: lapsiperhepalvelut, Nurmes (id7385)

 TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

"Työpaikan valinta tuppaa vaikuttamaan aika moneen muuhunkin asiaan kuin itse työhön. Muidenkin kuin tekijän osalta. Siksi niitä rekrymainoksissa perinteisesti viliseviä näköalapaikkoja, monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea antavia yhteisöjä on hyvä olla tarjolla myös työajan ulkopuolella. Meistä tuntuu, että meiltä sellaisia hyvinkin voisit löytää. Avaa mielesi sekä sydämesi ja tutkiskele itse!"


HAEMME 1.1.2024 MENNESSÄ VAKITUISEEN  VIRKAAN

Koulupsykologia

lapsiperhepalveluihin Nurmekseen
 
 

 

Siun soten pohjoisella alueella, lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä, on haettavana koulupsykologin virka. Virkaan haetaan psykologia, joka työskentelee Nurmeksen alueella koulupsykologin tehtävissä. 

Koulupsykologin työtehtävät pitävät sisällään oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaiset yhteisölliset ja yksilölliset tehtävät sekä tuen arvion tekemisen lain määrittelemissä aikarajoissa. Kriisityöhön osallistutaan tarvittaessa koulujen kriisisuunnitelmien mukaisesti. 

Koulupsykologin työskentelyn tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä muun työryhmän ja esimiehen kanssa huomioiden virkaan valittavan psykologin omat toiveet, mahdolliset lisäkoulutukset ja lapsiperhepalvelujen palvelutehtävän tarpeet huomioiden.

Koulupsykologi toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten muiden lapsiperhepalvelujen ja varhaiskasvatuksen tukena sekä koulujen henkilöstön konsultaatioapuna. Verkostotyöskentely muiden lasten ja nuorten tukitahojen kanssa on olennainen osa virkatehtävää.

Lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä koulupsykologilla on tukenaan moniammatillinen perhekeskustiimi, johon kuuluu lisäksesi kaksi psykologia, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, koulukuraattoreita, ohjaajia sekä palvelusihteeri. Työryhmää täydentävät tärkeinä yhteistyötahoina nuorisopsykiatrian psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten toimintaterapeutti sekä ostopalveluna toteutuvat erikoislääkärin vastaanotot. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen, täydennyskoulutukseen sekä osittaiseen etätyöhön. 

Työyhteisössä pidetään tärkeänä asiakkaan arvostamista, yhteistyön sujuvuutta, toisten huomioimista, joustavuutta, itsenäistä työskentelyotetta, työn organisointikykyä ja hyviä dokumentointitaitoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Lisäksi arvostamme kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutusta, muuta kasvatus- ja perheneuvolatyöhön valmiuksia antavaa lisäkoulutusta tai työkokemusta lasten ja perheiden psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien parissa. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä lasten psykologisiin tutkimusmenetelmiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään sopimuksen mukaan. 

Ehdollisesti valitun on esitettävä ennen työtehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). 

Tehtäväkohtainen palkka on  3985,77 euroa  euroa / kk, työaika 37,75 h / vko.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme Siun soten ulkopuoliselle hakijalle rekrytointilisää 500 €/kk määräaikaisena 24 kk palvelusuhteen alkamisesta. 

Hakija voi esittää toiveensa työpisteen sijoittumisesta Siun soten toiminta-alueella. Sovitun työpisteen ja vastuukoulujen välinen matka-aika voidaan lukea työajaksi. 

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Anne Kärnä, anne.karna@siunsote.fi p. 013 330 5482 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen, sonja.hartikainen@siunsote.fi, p. 013 330 5109

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  •  ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 4.12.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut. 

Hakuaika alkaa: 23.03.2023 10:00Hakuaika päättyy: 01.01.2024 23:59

Jaa ilmoitus