Sosiaaliohjaaja: työikäisten palvelut, Joensuu; määräaikainen (ID5417)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Haemme 10.12.2021 mennessä KAHTA (2) SOSIAALIOHJAAJAA määräaikaisiin virkoihin ajalle 1.1.2022- 31.12.2022.

Virat täytetään työikäisten palveluihin keskiselle toiminta-alueelle. Toinen viroista täytetään ehdolla, mikäli hankkeen rahoitus, jossa vakituinen työntekijä työskentelee, jatkuu vuoden 2022. Toisen hankkeen jatko on jo varmistunut.

Sosiaaliohjaajana työskentelet yli 18-vuotiaiden asiakkaiden ja verkostojen kanssa yhteistyössä. Etsit ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoit häntä muutokseen. Vahvistat asiakkaan omaa toimintakykyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja, pyrkimyksenä sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen tai korjaaminen. Palveluohjaat asiakkaita erilaisissa kanavissa lyhytkestoisesti, ja toisaalta työskentelet pitkäjänteisissä prosesseissa tehden palvelutarpeenarviointia, toteutussuunnitelmia ja viranomaispäätöksiä. 

Tehtäviisi sisältyy myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksien tekeminen ja sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät, kuten huoli-ilmoitusten käsittely työikäisten asiakkaiden osalta. Lisäksi aktivoit asiakasta työ- ja koulutuspoluilla, sekä tuet ja autat erilaisissa arjen kysymyksissä, kuten asumiseen ja taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Työskentelet itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä Siun soten sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien sekä muiden alueen toimijoiden, verkostojen ja kolmannen sektorin kanssa. Työtehtävien hoito edellyttää jalkautuvaa työotetta, joten ajokortti tehtävän hoitamiseksi katsotaan eduksi.

Toimipiste sijaitsee osoitteessa Rantakatu 23, 80100 Joensuu. Työikäisten keskiseen alueeseen kuuluvat lisäksi toimipisteet Kontiolahdessa, Enossa ja Hammaslahdessa, ja joustavuus tarvittaessa siirtyä työskentelemään eri toimipisteeseen katsotaan eduksi.  

Kelpoisuutena sosiaaliohjaajan tehtäviin on sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015) 8 § annetun lain mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaslähtöisyyttä, valmiutta ja aktiivista otetta uusien asioiden omaksumiseen sekä erinomaisia yhteistyö- ja työyhteisötaitoja. 

Tehtäväkohtainen palkka on 2677,56 e/kk.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät virka- ja työehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.  

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Tiia Rautiainen tiia.rautiainen@siunsote.fi, 013 330 9895 ja johtava sosiaalityöntekijä Johanna Turunen, johanna.turunen@siunsote.fi, 013 330 5856.

Tehtävää haetaan sähköisesti.

Joensuussa 25.11.2021 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-,  ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut  164 000 asukkaallemme.

Hakuaika alkaa: 25.11.2021 13:00Hakuaika päättyy: 10.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus