Palvelupäällikkö: lapsiperheiden palvelut, Joensuu (ID5414)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 12.12.2021 mennessä PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ 

vakinaiseen virkaan perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperheiden palveluihin 01.01.2022 alkaen. Viranhaltija voi esittää toivomuksen toimipisteen sijainnista. Etätyö on sovitusti mahdollista.

Palvelupäällikkö vastaa lapsiperheiden palvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä Siun soten toiminta-alueella. Haettavana olevan viranhaltijan tehtäviin sisältyvät sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, perheneuvolapalvelut ja perheoikeudelliset palvelut. Perhekeskusverkoston toimintojen kokonaisuus sekä oppilas- ja opiskeluhuolto kuuluvat toisen lapsiperheiden palveluissa työskentelevän palvelupäällikön vastuulle. Palvelupäällikkö toimii lähiesihenkilönä johtaville sosiaalityöntekijöille. Lisäksi palvelupäällikkö osallistuu palvelualueen talousarvion laadintaan ja talouden seurantaan.  

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. 

Edellytämme vahvaa sosiaalihuollon substanssiosaamista, aiempaa kokemusta esihenkilötehtävistä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi arvostamme moniammatillisen verkostoyhteistyön osaamista, kykyä rakentavaan vuorovaikutukseen ja selkeään kirjalliseen ilmaisuun. 

Tehtäväkohtainen palkka on 4.328,05 euroa.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään lisäksi oman auton käyttömahdollisuutta. 

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Helena Majoinen, p. 013 330 5242, sp. helena.majoinen@siunsote.fi 

Tehtävää haetaan sähköisesti.

Joensuussa 24.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-,  ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut  164 000 asukkaallemme.

Hakuaika alkaa: 24.11.2021 17:00Hakuaika päättyy: 12.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus