Koulupsykologi/koulukuraattori: oppilashuolto, Joensuu; määräaikainen (ID5401)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON 

TERVETULOA työskentelemään vahvasti kehittyvään Siun Soten organisaatioon oppilashuoltopalveluihin Joensuuhun. 

Tehtävään haetaan vuoden 2022 loppuun saakka ensisijaisesti koulupsykologin tehtävään pätevää, mutta pätevien hakijoiden puuttuessa myös muu oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaiseen työhön pätevä ammattilainen voi tulla kysymykseen (kuraattori pätevä). Tehtävä liittyy oppilas- ja opiskelijahuolto lain täydennykseen (HE 165/2021 vp) koulupsykologien ja -kuraattoreiden henkilöstömitoituksista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, mutta vastaa asiantuntemuksellaan monipuolisesti koulujen arjessa tuleviin haasteisiin oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla päivittäin. Työhön kuuluu koulukohtaisiin yhteisöllisiin ja oppilas- ja opiskelija kohtaisiin monialaisiin palavereihin osallistuminen, konsultaatio, yksilöllinen tukityöskentely, neuvonta ja ohjaus, ryhmien vetäminen, verkostotyö ja yhteistyö laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa sekä kriisityö. Psykologin asiantuntemuksella arvioidaan mm. oppimiseen liittyviä vaikeuksia yhdessä koulujen kanssa ja vastaavasti kuraattorin asiantuntemuksella sosiaalipuoleen liittyviä haasteita.

Haettavaan tehtävään kuuluu ala- ja yläkouluja Joensuun alueelta ja työalueen suhteen kuullaan myös hakijan toiveita. Työsi tukena on oppilashuoltopalvelujen tiimi, työnohjaus ja neuropsykologian konsultaatio. Siun sote tarjoaa mm. mahdollisuuden mentorointiin ja muut laajan organisaation tuki- ja sidosryhmäpalvelut työhösi. Työ edellyttää laaja-alaista lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta sekä kykyä tehdä yhteistyötä ja hallita nopeastikin muuttuvia työtilanteita. Aiempi kokemus oppilashuoltotyöstä sekä koulumaailman tuntemus ja kokemus lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytetään ajokorttia. Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme rikosrekisteriotteen toimittamista, koska laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002) tätä edellyttää.  

Odotamme innolla yhteydenottoasi! (vastaava psykologi Tiina Ihalainen, tiina.ihalainen@siunsote.fi p. 013 330 5950).

Jätäthän hakemuksen sähköisesti.

Joensuussa 24.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-,  ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut  164 000 asukkaallemme.

Hakuaika alkaa: 24.11.2021 07:00Hakuaika päättyy: 08.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus