Psykologi: lapsiperheiden palvelut, Lieksa (ID5376)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 19.12.2021mennessä psykologia 

Siun soten pohjoisella alueella, lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä, on haettavana psykologin virka. Virkaan haetaan psykologia, joka työskentelee Lieksan alueen perheneuvolapsykologin tehtävässä mutta tehtävään voi kuulua myös sovitulla työnjaolla alle kouluikäisten psykologin ja koulupsykologin tehtäviä

Psykologin työskentelyn tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä muun työryhmän ja esimiehen kanssa huomioiden virkaan valittavan psykologin omat toiveet, mahdolliset lisäkoulutukset ja lapsiperhepalvelujen palvelutehtävän tarpeet huomioiden.

Psykologin työtehtäviin sisältyvät sovittavan tehtävänkuvan mukaisesti lasten ja nuorten tutkimukset ja hoitosuhteet sekä perheiden ohjaus, neuvonta ja tukeminen sekä tukitoimien suunnittelu yhdessä verkostojen kanssa. Psykologi toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten muiden lapsiperhepalvelujen ja varhaiskasvatuksen tukena sekä koulujen henkilöstön konsultaatioapuna. Verkostotyöskentely muiden lasten ja nuorten tukitahojen kanssa on olennainen osa virkatehtävää.

Lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä psykologilla on tukenaan moniammatillinen perhekeskustiimi, johon kuuluu lisäksesi kaksi psykologia, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä,  sosiaaliohjaaja, koulukuraattoreita, ohjaajia sekä palvelusihteeri. Työryhmää täydentävät tärkeinä yhteistyötahoina nuorisopsykiatrian psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten toimintaterapeutti sekä ostopalveluna toteutuvat erikoislääkärin vastaanotot. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen, täydennyskoulutukseen sekä osittaiseen etätyöhön. 

Työyhteisössä pidetään tärkeänä asiakkaan arvostamista, yhteistyön sujuvuutta, toisten huomioimista, joustavuutta, itsenäistä työskentelyotetta, työn organisointikykyä ja hyviä dokumentointitaitoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Lisäksi arvostamme kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutusta, muuta kasvatus- ja perheneuvolatyöhön valmiuksia antavaa lisäkoulutusta tai työkokemusta lasten ja perheiden psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien parissa. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä lasten psykologisiin tutkimusmenetelmiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. 

Ehdollisesti valitun on esitettävä ennen työtehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). 

Tehtäväkohtainen palkka on 3655,93 euroa / kuukaudessa. 

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme rekrytointilisää määräaikaisena 24 kk palvelusuhteen alkamisesta. Kysy lisää alla olevalta lisätietojen antajalta. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot  määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Kysy lisätietoja palvelujohtaja johtava sosiaalityöntekijä Sonja Hartikainen, sonja.hartikainen@siunsote.fi , 013 330 5401

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 18.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-,  ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut  164 000 asukkaallemme.

Hakuaika alkaa: 18.11.2021 16:00Hakuaika päättyy: 19.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus