Palomies-ensihoitaja: pelastuslaitos, Heinävesi (ID5360)

 TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 29 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 42 700 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 10.12.2021 mennessä yksi PALOMIES-ENSIHOITAJAN virka.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Heinäveden paloasema.

Heinäveden kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksen mukaisesti osaksi Pohjois-Karjalan pelastustoimen aluetta vuoden 2021 alussa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos vahvistaa alueen pelastustoiminta- ja ensihoitovalmiutta perustamalla Heinäveden paloasemalle moniammatillisen yksikön, jonka toimintaa kehitetään seuraavan vuoden aikana hybridiyksiköiksi. Hybridiyksikössä tulee työskentelemään työparina hoitotason ensihoitaja ja palomies-ensihoitaja.

Viran kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 1. kohdan mukainen kelpoisuus sekä eduksi katsotaan Siun soten kuntayhtymän määrittelemä perustason ensihoidon kelpoisuus (Ensihoidon palvelutasopäätös 1785/06.00.00.01.00/2017), aiempi kokemus moniammatillisesta työskentelystä ja pelastustoiminnan kehittämistehtävistä.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja C-luokan ajokorttia.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti.

 Virassa noudatetaan työajasta myönnetyn poikkeusluvan mukaista työaikaa, 42 h / viikko.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Valitulta vaaditaan suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa. 

Lisätietoja virasta antavat: tai palopäällikkö Yrjö Jantunen, 0505226079, yrjo.jantunen@pkpelastuslaitos.fi ja palomestari Samuli Karvinen, 013 3309 227, samuli.karvinen@pkpelastuslaitos.fi

Virkoja haetaan sähköisesti. 

Joensuussa 16.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palvelut 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 164 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 300 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.  

Hakuaika alkaa: 16.11.2021 08:00Hakuaika päättyy: 10.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus