Sosiaalityöntekijä: lastensuojelu, Joensuu (ID5344)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON! 

Siun sotessa on haettavana 12.12.2021 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka

Etsimme työyhteisöömme sosiaalityöntekijää Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden keskiselle alueelle lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöhön. Tarjoamme työn mukavassa, kehittämismyönteisessä ja positiivisiin voimavaroihin uskovassa työyhteisössä. Avoinna oleva virka on keskisen alueen (Joensuu ja Kontiolahti) sijaishuoltotoimiston tiimissä, jossa huolehditaan huostaanotettujen lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolella. Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Sijaishuollon sosiaalityöntekijä toimii lapsen/nuoren vastuusosiaalityöntekijänä sijoituksen aikana. Sijaishuollon tiimiin kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, kuusi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja sijaishuollon ohjaaja. 

Työ edellyttää:

  • hyvää paineensietokykyä, 
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä 
  • hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia. 

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Määräaikaisesti voidaan valita myös sosiaalityötä opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan käytännön harjoittelun.

Tehtäväkohtainen palkka on 3634,56e/kk.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.  Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). 

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Marika Jääskeläinen, marika.jaaskelainen@siunsote.fi, p. 013 330 5563 tai palvelujohtaja Tuuli Ollila, tuuli.ollila@siunsote.fi, p. 013 330 5827.

Jätä sähköinen hakemus. 

Joensuussa 11.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-,  ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut  164 000 asukkaallemme.

Hakuaika alkaa: 11.11.2021 11:00Hakuaika päättyy: 12.12.2021 23:59

Jaa ilmoitus