Psykologi: lapsiperhepalvelut, Kitee; määräaikainen (ID4074)

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Haemme 7.3.2021 mennessä PSYKOLOGIA 

Kiteelle ennaltaehkäiseviin lapsiperhepalveluihin kasvatus- ja perheneuvolaan 50% työajalle. Toimi täytetään määräaikaisesti 1.3.2021 - 31.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Psykologi työskentelee Siun soten eteläisellä alueella (Kitee). Psykologi työskentelee Siun soten eteläisellä alueella (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi).  

Psykologi toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe- ja tunne-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa sekä erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä. Työhön sisältyy myös osittain koulupsykologin työtä. Koulupsykologin työtehtäviin kuuluvat yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuoltotyö: oppilaiden psykologiset tutkimukset sekä ohjaus ja neuvonta, oppimisen tuen suunnittelu, yhteistyö perheiden ja koulujen henkilökunnan kanssa, työskentely ryhmien tai luokkien kanssa sekä alansa asiantuntijana toimiminen opiskeluhuolto- ja monialaisissa asiantuntijaryhmissä.

Psykologin työnkuva on muokattavissa niin, että painotuksia kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin ja koulupsykologityössä pyritään räätälöimään oman osaamisen ja kiinnostusten mukaan. Työyhteisömme vahvuus on ketteryys ja joustavuus työhön liittyvissä järjestelyissä niin, että työtä on mahdollisuus tehdä hyvin omia vahvuuksia käyttäen ja kehittäen. Tiimi on innovatiivinen ja kehittämismyönteinen.

Psykologilla on työssä tukena eteläisen alueen perheneuvolan tiimi, jossa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja konsultoivat lääkärit. Lisäksi työssä ovat tukena aktiiviset perhekeskuksen toimijat.

Työ edellyttää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, perhekeskeistä työskentelyotetta, sekä kehittämismyönteistä työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. 

Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävässä. Sijaisuudessa on koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Sijaisuuteen valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). Lisäksi edellytämme tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojausta.

Lisätietoja antaa psykologi Tuula Maasilta p. 013 3305320, tuula.maasilta@siunsote.fi tai johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen p. 013 330 5857.

Sijaisuutta haetaan sähköisesti.

Siun Soten työpaikat ovat savuttomia

Joensuussa 27.1.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7400 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!


Hakuaika alkaa: 27.01.2021 14:00Hakuaika päättyy: 07.03.2021 23:59

Jaa ilmoitus