Psykologin virka, Liperi, Heinävesi (id3092)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristö-terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 8.4.2020 mennessä PSYKOLOGIN virka 

Haettavana on oppilashuollon psykologin virka ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen läntiselle alueelle. Tehtävään kuuluu myös kasvatus- ja perheneuvolan psykologin tehtäviä. Psykologi tulee työskentelemään Heinäveden ja Liperin alueella ja hänen toimipisteensä sijaitsee Liperin kasvatus- ja perheneuvolassa. 

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Psykologi tukee lapsen / nuoren oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. Psykologin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, neuvontaa lasten ja nuorten tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien selvittäminen. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa ja perheiden auttaminen löytämään ratkaisuja erilaissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä.  

Psykologin työnkuva on muokattavissa niin, että painotuksia kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin ja koulupsykologityössä pyritään räätälöimään oman osaamisen ja kiinnostusten mukaan. Työyhteisömme vahvuus on ketteryys ja joustavuus työhön liittyvissä järjestelyissä niin, että työtä on mahdollisuus tehdä hyvin omia vahvuuksia käyttäen ja kehittäen.

Ennaltaehkäisevissä lapsiperhepalveluissa työskentelevällä psykologilla on tukenaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lisäksesi, toinen koulupsykologi, kolme kuraattoria, kasvatus- ja perheneuvonnan psykologi ja sosiaalityöntekijä, varhaisen tuen sosiaalityöntekijä, kolme sosiaaliohjaajaa ja kaksi lapsiperheiden kotipalveluohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti läntisen alueen toisen (Outokumpu-Polvijärvi) lapsiperhepalveluiden tiimin, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen ammattilaisten kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työ edellyttää hyvää tuntemusta lasten ja nuorten tunne-elämän tukemisesta, perhekeskeisestä työskentelystä sekä lastensuojelun, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työ vaatii vahvaa kehittämisotetta ja uudenlaisten toimintamallien luomista yhdessä perhekeskustoimijoiden, lapsen ja nuoren kasvuympäristön kanssa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/1994)  5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävässä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Työtehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Ehdollisesti valitun on esitettävä ennen työtehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). 

Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen puhelin 013 330 5214, eija.pennanen@siunsote.fi ja palvelujohtaja Mervi Paddar puhelin 013 330 5333, mervi.paddar@siunsote.fi.

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 25.3.2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hakuaika alkaa: 25.03.2020 11:00Hakuaika päättyy: 08.04.2020 23:59