Psykologin tehtävä, Outokumpu (id3035)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 5.4.2020 mennessä PSYKOLOGIN tehtävä

Haettavana on oppilashuollon psykologin virka ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen läntiselle alueelle. Tehtävään kuuluu myös kasvatus- ja perheneuvolan psykologin tehtäviä. Psykologi tulee työskentelemään Outokummun ja Polvijärven alueella ja hänen toimipisteensä sijaitsee Outokummun kasvatus- ja perheneuvolassa.

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Psykologi tukee lapsen / nuoren oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. Psykologin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, neuvontaa lasten ja nuorten tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien selvittäminen. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa ja perheiden auttaminen löytämään ratkaisuja erilaissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä.

Psykologin työnkuva on muokattavissa niin, että painotuksia kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin ja koulupsykologityössä pyritään räätälöimään oman osaamisen ja kiinnostusten mukaan. Työyhteisömme vahvuus on ketteryys ja joustavuus työhön liittyvissä järjestelyissä niin, että työtä on mahdollisuus tehdä hyvin omia vahvuuksia käyttäen ja kehittäen. Työntekijä voi vaikuttaa toimipisteensä sijaintiin.

Ennaltaehkäisevissä lapsiperhepalveluissa työskentelevällä psykologilla on tukenaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lisäksesi kaksi koulukuraattoria, kasvatus- ja perheneuvonnan / oppilashuollon psykologi ja sosiaalityöntekijä, varhaisen tuen sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa ja kaksi lapsiperheiden kotipalveluohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti läntisen alueen toisen (Liperi-Heinävesi) lapsiperhepalveluiden tiimin, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen ammattilaisten kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työ edellyttää hyvää tuntemusta lasten ja nuorten tunne-elämän tukemisesta, perhekeskeisestä työskentelystä sekä lastensuojelun, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työ vaatii vahvaa kehittämisotetta ja uudenlaisten toimintamallien luomista yhdessä perhekeskustoimijoiden, lapsen ja nuoren kasvuympäristön kanssa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävässä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). Lisäksi edellytämme tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojausta. Siun Soten työpaikat ovat savuttomia

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan, tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen p. 013 3305214, eija.pennanen@siunsote.fi ja palvelujohtaja Mervi Paddar p. 013 3305333, mervi.paddar@siunsote.fi

Tehtävää haetaan sähköisesti.

Joensuussa 10.3.2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hakuaika alkaa: 10.03.2020 10:00Hakuaika päättyy: 05.04.2020 23:59