Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka, Lieksa (id2878)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON! 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. 

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa. 

Siun sotessa on haettavana 25.2.2020 mennessä SOSIAALIOHJAAJAN määräaikainen virka

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) hakee sosiaaliohjaajaa
Lieksan kaupungin hallinnoimaan Kohti työtä ja koulutusta –työllisyyshankkeeseen ajalle 1.3.2020- 30.9.2020.

Hanke edistää nuorten ja aikuisten työ- ja koulutuspolkuja, ennaltaehkäisee työttömyyden pidentymistä, vahvistaa osaamista, palvelujen yhteensovittamista sekä työn ja tekijöiden kohtaamista yhdessä verkoston kanssa. Hankkeeseen sisältyy sosiaaliohjauksen palveluohjauksen nivominen monitoimijaiselle palvelualustalle ja tähän haemme tekijää.

Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina, tiimissä ja verkostoissa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä. Työote Vauhdittamossa on asiakaslähtöinen, kehittävä ja osallistava. Työ painottuu asiakastyöhön, monialaiseen verkostotyöhön ja toimintamallien kehittämiseen. Arvostamme kokemusta kehittämisestä, aikuissosiaalipalveluista sekä työllisyysasioista. Tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida sosiaaliohjauksen keinoin asiakkaiden tarpeista lähtevää yksilöllistä tukea ja palveluja työ-, koulutus-, kuntoutus- tai eläkepolulle. 

Työ sisältää palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelman laadintaa, asiakkaiden ohjaamista sopiviin palveluihin sekä asiakasprosessin seurantaa ja arviointia. Tehtävässä kehitetään asiakasprosessia yhteistyöverkoston kanssa siten, että työttömät tavoitetaan ja palveluohjausta tehdään aktiivisella ja jalkautuvalla otteella Vauhdittamo-verkoston kanssa. Työn tukena on Vauhdittamon moniammatillinen tiimi. Vauhdittamossa toimivat rekrytoitavan työntekijän lisäksi Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ja työllisyyspalvelujen työntekijät sekä TE-toimiston asiantuntija.

Työnantajana avoinna olevassa tehtävässä on Siunsote ja sosiaaliohjaaja työskentelee Vauhdittamossa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tehtävissä. Mikäli sijaisuuteen ei löydy kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita huomioidaan myös syventävän vaiheen sosiaalityön opiskelijat. Edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta sekä itsenäistä työskentelyotetta. Eduksi katsotaan kokemus aikuissosiaalityöstä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia. 

Tehtävä täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan, tehtävässä on koeaika.

Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Sari Vainikainen p. 013 330 5494.

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 11.2.2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hakuaika alkaa: 11.02.2020 12:00Hakuaika päättyy: 25.02.2020 23:59