Palveluesimies virka, Kontiolahti (id1633)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 17.2.2019 mennessä PALVELUESIMIEHEN virka

Palveluesimiehen hakua jatketaan 17.2.2019 asti. Hakemukset jo saapuneet otetaan huomioon haussa.

Palveluesimiehen virka on Kontiolahden palveluasumiseen Ikäihmisten toimialueelle. Ikäihmisten toimialueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa Siun sotessa laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut ikäihmisille.

Kontiolahden palveluasumisen palveluesimies toimii lähiesimiehenä vastaten palveluasumisen kokonaisuuteen kuuluvien hoivakotien toiminnan organisoin-nista ja prosessien kehittämisestä, henkilöstöjohtamisesta, talouden hallin-nasta ja sidosryhmätyöskentelystä. Virkatehtäviin sisältyy myös käytännön hoitotyötä.

Kontiolahden palveluasumisen kokonaisuuden muodostavat Ilolan, Rinnetien, Tähkäkodin ja Varparannan tehostetun palveluasumisen hoivakodit. Yhteensä näissä hoivakodeissa on 74 asukasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon/ sosiaalihuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä halua ja kykyä työn kehittämiseen. Tehtä-vä edellyttää muutosjohtamistaitoja, kykyä hallita kokonaisuuksia sekä halua ja rohkeutta uudistua ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Virka täytetään 4.3.2019 tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määrä-ajan kuluessa.

Lisätietoja antaa ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Rieppo p. 013 3304510 sähköposti eija.rieppo@siunsote.fi ja keskisen alueen vs. palvelujohtaja Sari Tarvainen p. 013 330 6999 sähköposti sari.tarvainen@siunsote.fi

Jätä sähköinen hakemus.

Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Joensuussa 21.12.2018

Hakuaika alkaa: 21.12.2018 13:00Hakuaika päättyy:17.02.2019 13:00