Sosiaaliohjaan kaksi (2) virkaa, keskinen alue (id1554)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 15.12.2018 mennessä kaksi (2) sosiaaliohjaajan määräaikaista virkaa

Haemme kahta sosiaaliohjaajaa keskisen alueen aikuissosiaalityöhön, kuntouttavaan työtoimintaan keskiselle alueelle ajalle 1.1.2019–31.12.2020. Työalue on Joensuun kantakaupunki sekä Joensuun lähialueet.

Sosiaaliohjaajat toimivat osana keskisen alueen aikuissosiaalityön alueellista tiimiä. Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen mm. aktivoimalla asiakasta työelämään, koulutukseen, työkyvyn arviointiin tai muiden palveluiden käyttöön palvelutarpeenarvion mukaisesti.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu kuntouttavan työtoiminnan asiakastyö asiakasprosessin mukaisesti. Sosiaaliohjaaja kartoittaa osaltaan asiakkaan elämäntilannetta ja tukee asiakkaan tavoitteellista osallistumista kuntouttavan työtoiminnan palveluihin. Sosiaaliohjaaja vastaa virassa myös osaltaan kuntouttavan työtoiminnan päätöksentekoprosessista sekä tekee verkostoyhteistyötä.

Kelpoisuutena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tehtävissä. Lisäksi tehtävään valitulta vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuojaus.

Työskentely edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä tiimi- ja verkostotyötaitoja, valmiuksia oman työn kehittämiseen sekä paineensietokykyä. Lisäksi valinnassa huomioidaan eduksi aikaisempi työkokemus aikuissosiaalityöstä ja/tai kuntouttavasta työtoiminnasta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Työtehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Johanna Turunen, johanna.turunen@siunsote.fi, 013 330 5856 ajalla: 3.- 7.12.2018 ja 10.– 12.12.2018 palvelujohtaja Tuuli Ollila, tuuli.ollila@siunsote.fi, 013 330 5827 sekä 13. -14.12.2018 johtava sosiaalityöntekijä Marika Jääskeläinen, marika.jaaskelainen@siunsote.fi, 013 330 5563

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 30.11.2018

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hakuaika alkaa: 30.11.2018 12:00 Hakuaika päättyy: 15.12.2018 23:59