Psykologin virka, Joensuu (id1548)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 16.12.2018 mennessä PSYKOLOGIN virka, Joensuu

Perheneuvolan psykologin virka sijoittuu keskisen alueen perhekeskukseen. Perheneuvola palvelee alle 14-vuotiaiden lasten perheiden vanhempia ja lapsia lapsen ja perheiden ongelmatilanteissa, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa, lapsen kehitys ja käyttäytymisongelmissa, perheasioiden sovittelussa ja lapsiperheiden aikuisten parisuhdepulmissa. Työ perheneuvolassa on moniammatillista tiimityötä. Psykologin työtehtäviin kuuluvat lasten psykologiset tutkimukset, hoidollinen työskentely lapsen ja perheiden kanssa, perheiden ja muun lapsen kasvuympäristön ohjaus, neuvonta sekä yhteistyö lapsen ja perheiden arkiverkostojen kanssa. Psykologi toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä konsultaatioapuna. Verkostotyöskentely on olennainen osa työtä.

Haettavan psykologin tehtävä on perhe-ja sosiaalipalveluissa Joensuun perheneuvolayksikössä, joka käsittää kolme psykologi- sosiaalityöntekijä työparia. Työtä tukee lisäksi erikoissairaanhoidon lääkärikonsultaatiot ja lähiesimiehenä toimiva johtava sosiaalityöntekijä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Lisäksi arvostamme kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutusta, soveltuvaa terapiakoulutusta tai muuta kasvatus- ja perheneuvolatyöhön valmiuksia antavaa lisäkoulutusta. Myös kokemus lasten ja perheiden psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien parissa työskentelystä katsotaan eduksi. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä lasten psykologisiin tutkimusmenetelmiin (erityisesti tunne-elämän tutkimukset).

Virka täytetään 16.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta.


Lisätietoja tehtävästä antavat kasvatus- ja perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä Ulla Kyllönen puh. 013330 5776, ulla.kyllonen@siunsote.fi ja palvelujohtaja Tuuli Ollila puh. 013 330 5827 tuuli.ollila@siunsote.fi

Virkaan haetaan sähköisesti.

Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Joensuussa 28.11.2018

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä


Hakuaika alkaa: 28.11.2018 15:00 Hakuaika päättyy: 16.12.2018 23:59