Sosiaaliohjaajan virka, keskinen alue (1532)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme

Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 26.12.2018 mennessä SOSIAALIOHJAAJAN virka, keskinen alue

Sosiaaliohjaajan virka on aikuissosiaalityössä 1.3.2019 alkaen. Ensisijaisena tehtävänä on pakolaisten sosiaaliohjaus ja palvelutarpeen arviointi.

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen mm. aktivoimalla asiakasta työelämään, koulutukseen, työkyvyn arviointiin tai muiden palveluiden käyttöön palvelutarpeenarvion mukaisesti. Lisäksi voimme tukea ja auttaa arjen kysymyksissä, kuten asumiseen liittyvissä ongelmissa. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan muun palveluverkoston kanssa.

Pakolaistyö edellyttää asiakastyössä laaja-alaista asiakkaan palvelutarpeenarviointia sekä hyvää asiakasryhmän erityiskysymysten tiedollista hallintaa. Työntekijältä odotetaan kykyä kulttuuritietoiseen työotteeseen asiakastyössä. Työ sisältää mm. kotikäyntejä keskisellä alueella (alue Joensuu-Kontiolahti; sisältää Enon, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Pyhäselän alueet), joten ajokortti on tehtävän hoidossa välttämätön.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tehtävissä. Valinnassa huomioidaan eduksi aikaisempi kokemus kuntasektorin sosiaalipalveluissa maahanmuuttajatyöstä pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kanssa tai muu kokemus maahanmuuttajatyöstä, mikäli hakijoilta ei löydy kokemusta sosiaalipalveluiden pakolaistyöstä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Vakituiseen palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan sähköisesti.

Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Johanna Turunen, johanna.turunen@siunsote.fi, 013 330 5856 ja 10.12.–16.12.2018 palvelujohtaja Tuuli Ollila, tuuli.ollila@siunsote.fi, 013 330 5827

Joensuussa 23.11.2018

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hakuaika alkaa: 23.11.2018 13:00 Hakuaika päättyy: 26.12.2018 23:59